Always on the road
Daily departures around Europe

Alltid på väg.
Dagliga avgångar runt Europa.

Air and express freight
Fridge / Freezer / ADR goods

Flyggods
Kyl / Frys / Express / ADR gods

Alltid på väg.
Dagliga avgångar runt Europa.

Always on the road
Daily departures around Europe

Flyggods
Kyl / Frys / Express / ADR gods

Air and express freight
Fridge / Freezer / ADR goods

Alltid på väg.
Dagliga avgångar runt Europa.

Always on the road
Daily departures around Europe

Flyggods
Kyl / Frys / Express / ADR gods

Air and express freight
Fridge / Freezer / ADR goods

Shadow
Slider
Europa Flyer AB

Transporter av flyg- och expressgods i Europa, men främst i Tyskland, England, Frankrike, Belgien,
Luxemburg, Nederländerna och Italien.
Vi kan även i viss mån stå för lagring samt in och utlastning av Era varor.

Europa Flyer AB

transports air and express freight in Europe, mainly in Germany, England, France, Belgium, Luxembourg, Netherlands and Italy. We can to some extent account for the storage and loading and unloading of your goods

Vi erbjuder även:

- Däck & Fäljmontering på personbilar och lastbilar.
- Däck, försäljning, byte och däckhotell.
- Montering av egna däck.

- Fälgdiameter 12 - 30".
- Försäljning och montering av dragkrokar på personbilar

läs mer här...